LIFE COACHING

 

Life Coaching jest skierowany do osób, które poszukują sposobu na rozwój swojego potencjału. Pragną działać efektywniej.
Chcą podnieść jakość swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego, pełniej korzystać ze swoich naturalnych umiejętności i zasobów, a także ustalać jasne i konkretne cele życiowe. Mają wewnętrzną motywację do zmiany i pracy oraz chęć wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

 

Praca w procesie coachingu oparta jest o wartości, które są dla mnie ważne i niezmienne. Są nimi klient i jego dobro – rozumiane jako osiąganie wyznaczonych celów i wymiernych efektów. Także wiara w klienta, przekonanie, że jest on pełny zasobów i siły,
by podążać w wybranym przez siebie kierunku i docierać do wyznaczonych miejsc. To proces, który toczy się na przestrzeni czasu i jest inwestycją nie tylko tu i teraz, ale która procentuje również w późniejszym życiu.

 

Jako Coach poprzez podstawowe narzędzie coachingu, którym są pytania inspiruję klienta do poszukiwania przez niego najlepszych rozwiązań na jego sposób funkcjonowania niezależnie od sfery życia, nad którą pracujemy. 

 

 

Korzyści z Life Coachingu

 

Osoba, która decyduje się na coaching będzie mogła:

  • lepiej określać swoje cele (osobiste, zawodowe) i szybciej je osiągać,

  • znaleźć główny cel swojego życia,

  • doświadczać jeszcze więcej spokoju, radości czy poczucia spełnienia,

  • świadomie kreować własną karierą, życiem rodzinnym czy osobistym,

  • podejmować lepsze decyzje oparte o swoje wartości i potrzeby,

  • polepszyć komunikację w relacjach, 

  • przekroczyć swoje ograniczenia,

  • lepiej realizować swój potencjał,

  • doświadczać życia w najlepszy dla siebie sposób.