JAK ZACZĄĆ TERAPIĘ 

 

Informacje praktyczne

 

 • Pracę zaczynam od konsultacji.

  • Konsultacje umożliwiają mi zapoznanie się z problemem oraz pozwalają ustalić cel i obszar wspólnej pracy, czyli ustalić kontrakt.

  • Dla klienta konsultacja to czas na decyzję, czy jestem terapeutą, z którym chce pracować.

  • Konsultacja trwa 50 min.

 

 • Po konsultacjach i ustaleniu kontraktu rozpoczyna się proces terapeutyczny.

  • Sesje odbywają się raz w tygodniu.

  • Sesja trwa 50 min.

 

 • Zarówno po konsultacji jak i w trakcie procesu można przerwać spotkania po omówieniu sytuacji na dwóch sesjach podsumowujących proces.

 

 • Treść sesji jest objęta z mojej strony tajemnicą zawodową.

  

 • Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.  

 

 • Pracuję w oparciu o kodeks etyczny psychoterapeuty European Association for Gestalt Therapy. 

 

 • Pozostaję w stałej superwizji mojej pracy terapeutycznej, dzięki której mogę utrzymać wysokie standardy pracy.