TERAPIA GESTALT

 

Gestalt to Sztuka Kontaktu oparta na relacji Ja – Ty w Tu i Teraz"
                                                                                                                         Serge Ginger

 

Pracuje w podejściu humanistycznej psychoterapii Gestalt, ponieważ najbardziej łączy się z tym, co jest dla mnie najważniejszą wartością w pracy z drugim człowiekiem, czyli autentycznym, uważnym i akceptującym kontaktem. Polega on na towarzyszeniu
i wspieraniu osoby w lepszym rozumieniu siebie i innych oraz nabywaniu nowych satysfakcjonujących umiejętności. Opiera się na pracy na relacji terapeutycznej, dzięki czemu możliwe jest odwoływanie się do doświadczania tego, co najcenniejsze,
czyli tego co dzieje się „tu i teraz” (na sesji).

 

Terapia Gestalt mówi o tym, że potrzeba wsparcia i pomocy leży w naturze człowieka. Bliski, pełen akceptacji i zrozumienia kontakt z drugą osobą, właściwy relacji terapeutycznej, umożliwia rozwiązanie trudności, odzyskanie sił psychicznych i rozwój. Terapeuta pomaga osobie w poszukiwaniu własnej drogi. Pomaga uporządkować życiowe doświadczenia oraz zrozumieć te, które powodują poczucie niespełnienia. Nie krytykuje, nie wyraża opinii. Prowadzi do wzięcia odpowiedzialności za własne życie, wspiera. Poprzez różnorodne, twórcze techniki pracy możliwe staje się dotarcie do trudnych i często nierozumianych
i nieakceptowanych emocji utrudniających codzienne funkcjonowanie, które poprzez wspólną pracę z terapeutą stają się oswojone i pozwalają stawać się osobą w pełni.